ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΜΠΛ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΦΙΣΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΑΡΤΙΔΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΣΟ
Μέγας Χορηγός
Λοιποί Χορηγοί


Προκύρηξη
Αριθ. Πρωτ. 86018/22-9-2009
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η ΕΣΟ προκηρύσσει το 59ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα για το 2009 που θα διεξαχθεί από 4 έως 15 Δεκεμβρίου 2009 με σύστημα πουλ απλών συναντήσεων, με συμμετοχή 10 ή 11 σκακιστών.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:
  Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2009
Άφιξη Σκακιστών
 
  Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2009
Τελετή Έναρξης
16:30
  Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2009
1ος Γύρος
17:00
  Κυριακή 06 Δεκεμβρίου 2009
2ος Γύρος
17:00
  Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2009
3ος Γύρος
17:00
  Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2009
4ος Γύρος
17:00
  Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2009
5ος Γύρος
17:00
  Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009
6ος Γύρος
17:00
  Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009
7ος Γύρος
17:00
  Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009
8ος Γύρος
17:00
  Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009
9ος Γύρος
17:00
  Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009
10ος Γύρος
17:00
  Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009
11ος Γύρος
10:00
  Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009
Τελετή Λήξης
17:00
  Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009
Αναχώρηση Σκακιστών
 
Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωμα μικρής μετακίνησης (2-3 ημέρες) των ημερομηνιών ύστερα από συνεννόηση με πιθανό συν-διοργανωτή.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε σκακιστή, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο κάθε σκακιστής, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30") χρόνου σκέψης.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Σκακιστής - σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.6 FIDE Laws of Chess).
Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις (άρθρο 9.1 FIDE Laws of Chess).
4. ΔΙΑΜΟΝΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Θα ανακοινωθούν στη συμπληρωματική προκήρυξη.
5. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ο Διευθυντής Αγώνων θα ορισθεί από το ΔΣ της ΕΣΟ, οι διαιτητές από την Κ.Ε.Δ. και θα ανακοινωθούν στη συμπληρωματική προκήρυξη.
6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής όσων έχουν δικαίωμα αλλά και των τυχόν αναπληρωματικών πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στη Γραμματεία της ΕΣΟ, μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 12:00. Η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά την οριστικοποίηση των συμμετοχών. Εάν μετά τη δήλωση συμμετοχής κάποιος από τους παίκτες δεν αγωνιστεί, τότε θεωρείται ότι αποχώρησε από τους αγώνες, γεγονός που επισύρει τις κυρώσεις που ορίζονται από τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΣΟ.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.30 του κανονισμού αγώνων για σκακιστή που αποχωρεί από πρωταθλήματα ή διεθνή τουρνουά ή παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η ΕΣΟ έχει το δικαίωμα να αποκλείει τη συμμετοχή του από τα πρωταθλήματα της επόμενης χρονιάς καθώς και από τα διεθνή τουρνουά.
Η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Ελλάδας θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια για τον καταρτισμό της Εθνικής Ομάδας.
7. ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 1.25 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων. Το αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των αγώνων, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.α. Στα οξέα γενικά νοσήματα που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση από ιδιώτη γιατρό με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο γιατρών η βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.. Τις σχετικές αλλαγές στο Πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων και η απόφαση του θεωρείται τελεσίδικη.
8. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων. Συγκεκριμένα όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής με τις περισσότερες νίκες).
γ) Κατάταξη του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους αποτελέσματα).
Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία στην 1η θέση διατηρείται τότε για την ανάδειξη του πρωταθλητή θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ (τα χρώματα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE, με χρόνο σκέψης 5 λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα).
9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου και εκδικάζονται αμέσως από την επιτροπή ενστάσεων των αγώνων. Το παράβολο ορίζεται στα 60 Ευρώ και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στο διαιτητή των αγώνων.
10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατά σειρά:
- ο Πρωταθλητής Ελλάδας 2008,
- ο Πρωταθλητής Ελλάδας Νέων Ανδρών 2008,
- οι πέντε πρώτοι με βάση τους πίνακες ΕΛΟ της FIDE (Μέσος Όρος: Ιούλιος 2008 - Ιανουάριος 2009). Προϋποθέσεις για τον υπολογισμό του Μ.Ο. είναι να υπάρχει δημοσιευμένος βαθμός αξιολόγησης και για τα 2 εξάμηνα, ότι έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον 9 παρτίδες στο ίδιο χρονικό διάστημα και ότι o αθλητής έχει συμπληρώσει 24 αξιολογημένες παρτίδες από την στιγμή που συμπεριλήφθηκε στους πίνακες της FIDE.
- οι τρεις πρώτοι του 19ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικού Πρωταθλήματος 2009 (18ο Δ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1-08/8/2009).
- και ένας εκπρόσωπος των συν-διοργανωτών (εάν υπάρχουν).
Το δικαίωμα συμμετοχής ασκείται υποχρεωτικά με την παραπάνω σειρά.
Με βάση τα παραπάνω κατ' αρχήν δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εξής:
1. ΜΠΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρωταθλητής Ελλάδας 2008)
2. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρωταθλητής Ελλάδας Νέων Ανδρών 2008)
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE Ιούλ 2008 - Ιαν 2009)
4. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE Ιούλ 2008 - Ιαν 2009)
5. ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE Ιούλ 2008 - Ιαν2009)
6. ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE Ιούλ 2008 - Ιαν 2009)
7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE Ιούλ 2008 - Ιαν 2009)
8. ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (Ανοιχτό πρωτάθλημα Ελλάδας 2009)
9. ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Ανοιχτό πρωτάθλημα Ελλάδας 2009)
10. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Ανοιχτό πρωτάθλημα Ελλάδας 2009)
11. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Η αναπλήρωση των δικαιούχων σκακιστών θα γίνει ως εξής:
Οι τρεις σκακιστές που προκρίνονται από το 19ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδας (18ο Δ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1-08/8/2009) αναπληρώνονται από τους αμέσως επόμενους με βάση την σειρά κατάταξης τους στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η αναπλήρωση, τότε συνεχίζεται με βάση τους πίνακες ΕΛΟ της FIDE (όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας).
Οι υπόλοιποι δικαιούχοι σκακιστές αναπληρώνονται με βάση τους πίνακες ΕΛΟ της FIDE (όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας).
12. ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Copyright © 2009
Σκακιστικός Όμιλος Πύργου
  |   |   |   |  
κατασκευή ιστοσελίδων ENTER ID