ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΜΠΛ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΦΙΣΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΑΡΤΙΔΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΣΟ
Μέγας Χορηγός
Λοιποί Χορηγοί


Διοργανωτές : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, Δήμος Πύργου, ΣΟ Πύργου, ΕΣΟ
Διευθυντής Αγώνων : Σάκης Κουβάτσος
Επικεφαλής Διαιτητής : IA Μήτρου Ιωάννης
Διαιτητής : Γεωργόπουλος Γεώργιος (NAT)
Τόπος διεξαγωγής αγώνων : Κατάκολο Ηλείας
Κατηγορία : 7 (Rating-Ψ : 2425)
Ημερομηνίες : 7/12/2009 - 15/12/2009
Αποτελέσματα
1ος Γύρος  Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2009 (ώρα έναρξης 17:00)
SNo.
Tit
Name
Rtg
Res.
Tit
Name
Rtg
SNo.
1
IM
 Καραγιάννης Αθανάσιος
2335
1 - 0
IM
 Μουτούσης Κωνσταντίνος
2449
10
2
 Κοσμάς - Λέκκας Δημήτριος
2207
0 - 1
GM
 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
2513
9
3
IM
 Γεωργιάδης Ιωάννης
2437
½ - ½
 Κανακάρης Γεώργιος
2312
8
4
FM
 Γκορίτσας Χρήστος
2319
½ - ½
GM
 Νικολαΐδης Ιωάννης
2493
7
5
GM
 Μπανίκας Χριστόδουλος
2615
½ - ½
GM
 Χαλκιάς Στυλιανός
2573
6
2ος Γύρος  Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009 (ώρα έναρξης 17:00)
SNo.
Tit
Name
Rtg
Res.
Tit
Name
Rtg
SNo.
10
IM
 Μουτούσης Κωνσταντίνος
2449
½ - ½
GM
 Χαλκιάς Στυλιανός
2573
6
7
GM
 Νικολαΐδης Ιωάννης
2493
½ - ½ 
GM
 Μπανίκας Χριστόδουλος
2615
5
8
 Κανακάρης Γεώργιος
2312
½ - ½
FM
 Γκορίτσας Χρήστος
2319
4
9
GM
 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
2513
0 - 1
IM
 Γεωργιάδης Ιωάννης
2437
3
1
IM
 Καραγιάννης Αθανάσιος
2335
1 - 0
 Κοσμάς - Λέκκας Δημήτριος
2207
2
3ος Γύρος  Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009 (ώρα έναρξης 17:00)
SNo.
Tit
Name
Rtg
Res.
Tit
Name
Rtg
SNo.
2
 Κοσμάς - Λέκκας Δημήτριος
2207
0 - 1 
IM
 Μουτούσης Κωνσταντίνος
2449
10
3
IM
 Γεωργιάδης Ιωάννης
2437
1 - 0
IM
 Καραγιάννης Αθανάσιος
2335
1
4
FM
 Γκορίτσας Χρήστος
2319
0 - 1
GM
 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
2513
9
5
GM
 Μπανίκας Χριστόδουλος
2615
½ - ½
 Κανακάρης Γεώργιος
2312
8
6
GM
 Χαλκιάς Στυλιανός
2573
1 - 0
GM
 Νικολαΐδης Ιωάννης
2493
7
4ος Γύρος  Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009 (ώρα έναρξης 17:00)
SNo.
Tit
Name
Rtg
Res.
Tit
Name
Rtg
SNo.
10
IM
 Μουτούσης Κωνσταντίνος
2449
0 - 1
GM
 Νικολαΐδης Ιωάννης
2493
7
8
 Κανακάρης Γεώργιος
2312
½ - ½
GM
 Χαλκιάς Στυλιανός
2573
6
9
GM
 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
2513
½ - ½
GM
 Μπανίκας Χριστόδουλος
2615
5
1
IM
 Καραγιάννης Αθανάσιος
2335
1 - 0
FM
 Γκορίτσας Χρήστος
2319
4
2
 Κοσμάς - Λέκκας Δημήτριος
2207
0 - 1
IM
 Γεωργιάδης Ιωάννης
2437
3
5ος Γύρος   Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009 (ώρα έναρξης 17:00)
SNo.
Tit
Name
Rtg
Res.
Tit
Name
Rtg
SNo.
3
IM
 Γεωργιάδης Ιωάννης
2437
0 - 1
IM
 Μουτούσης Κωνσταντίνος
2449
10
4
FM
 Γκορίτσας Χρήστος
2319
0 - 1
 Κοσμάς - Λέκκας Δημήτριος
2207
2
5
GM
 Μπανίκας Χριστόδουλος
2615
1 - 0
IM
 Καραγιάννης Αθανάσιος
2335
1
6
GM
 Χαλκιάς Στυλιανός
2573
½ - ½
GM
 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
2513
9
7
GM
 Νικολαΐδης Ιωάννης
2493
1 - 0
 Κανακάρης Γεώργιος
2312
8
6ος Γύρος  Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009 (ώρα έναρξης 17:30)
SNo.
Tit
Name
Rtg
Res.
Tit
Name
Rtg
SNo.
10
IM
 Μουτούσης Κωνσταντίνος
2449
½ - ½
 Κανακάρης Γεώργιος
2312
8
9
GM
 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
2513
1 - 0
GM
 Νικολαΐδης Ιωάννης
2493
7
1
IM
 Καραγιάννης Αθανάσιος
2335
0 - 1
GM
 Χαλκιάς Στυλιανός
2573
6
2
 Κοσμάς - Λέκκας Δημήτριος
2207
0 - 1
GM
 Μπανίκας Χριστόδουλος
2615
5
3
IM
 Γεωργιάδης Ιωάννης
2437
+ - -
FM
 Γκορίτσας Χρήστος
2319
4
7ος Γύρος  Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009 (ώρα έναρξης 17:00)
SNo.
Tit
Name
Rtg
Res.
Tit
Name
Rtg
SNo.
4
FM
 Γκορίτσας Χρήστος
2319
- - +
IM
 Μουτούσης Κωνσταντίνος
2449
10
5
GM
 Μπανίκας Χριστόδουλος
2615
1 - 0
IM
 Γεωργιάδης Ιωάννης
2437
3
6
GM
 Χαλκιάς Στυλιανός
2573
1 - 0
 Κοσμάς - Λέκκας Δημήτριος
2207
2
7
GM
 Νικολαΐδης Ιωάννης
2493
1 - 0
IM
 Καραγιάννης Αθανάσιος
2335
1
8
 Κανακάρης Γεώργιος
2312
1 - 0
GM
 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
2513
9
8ος Γύρος  Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009 (ώρα έναρξης 17:00)
SNo.
Tit
Name
Rtg
Res.
Tit
Name
Rtg
SNo.
10
IM
 Μουτούσης Κωνσταντίνος
2449
1 - 0
GM
 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
2513
9
1
IM
 Καραγιάννης Αθανάσιος
2335
0 - 1
 Κανακάρης Γεώργιος
2312
8
2
 Κοσμάς - Λέκκας Δημήτριος
2207
½ - ½
GM
 Νικολαΐδης Ιωάννης
2493
7
3
IM
 Γεωργιάδης Ιωάννης
2437
1 - 0 
GM
 Χαλκιάς Στυλιανός
2573
6
4
FM
 Γκορίτσας Χρήστος
2319
- - +
GM
 Μπανίκας Χριστόδουλος
2615
5
9ος Γύρος  Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009 (ώρα έναρξης 10:00)
SNo.
Tit
Name
Rtg
Res.
Tit
Name
Rtg
SNo.
5
GM
 Μπανίκας Χριστόδουλος
2615
½ - ½
IM
 Μουτούσης Κωνσταντίνος
2449
10
6
GM
 Χαλκιάς Στυλιανός
2573
+ - -
FM
 Γκορίτσας Χρήστος
2319
4
7
GM
 Νικολαΐδης Ιωάννης
2493
½ - ½
IM
 Γεωργιάδης Ιωάννης
2437
3
8
 Κανακάρης Γεώργιος
2312
½ - ½
 Κοσμάς - Λέκκας Δημήτριος
2207
2
9
GM
 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
2513
+ - -
IM
 Καραγιάννης Αθανάσιος
2335
1
Copyright © 2009
Σκακιστικός Όμιλος Πύργου
  |   |   |   |  
κατασκευή ιστοσελίδων ENTER ID